W dniu 21 marca, pierwszego dnia wiosny, odbył się kolejny Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Jak co roku, wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli matematyki.

W konkursie wzięło udział łącznie 45 uczniów z klas 2 - 8, którzy zmierzyli się z zadaniami dostosowanymi do ich kategorii wiekowej. Każda grupa uczestników miała szansę wykazać się swoimi umiejętnościami matematycznymi w trakcie 75 minutowego wyzwania.

Aby uczcić ich wysiłek i zaangażowanie, wszyscy uczestnicy otrzymali drobny upominek w postaci tangramu chińskiego, co miało na celu nie tylko nagrodzenie, ale również pobudzenie ich kreatywności i zainteresowania matematyką.

Teraz pozostaje czekać z niecierpliwością na ogłoszenie wyników, które zaplanowano na pięć tygodni po zakończeniu konkursu. Wyniki te nie tylko dostarczą informacji o osiągnięciach poszczególnych uczniów, ale także pozwolą na ocenę poziomu matematycznego wśród dzieci i młodzieży na skalę międzynarodową.

D.Kołtun