I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie

Strona internetowa

Facebook

 

 

 Stypendyści Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 

‼I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie najlepszym liceum w powiecie leżajskim według rankingu miesięcznika Perspektywy 2022, w którym wystartowało 1256 liceów i 1165 techników, nasza szkoła zajęła 22 miejsce na 68 w województwie i 495 w kraju, tym samym wyprzedzając inne licea.
🎯Tegoroczny ranking, przygotowany już po raz dwudziesty czwarty przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, bierze pod uwagę szkoły, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r., gdzie zdawało minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
‼Jesteśmy dumni, że nasze liceum zostało nagrodzone srebrnym znakiem jakości. Wynik ten nie byłby możliwy bez wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz wyników absolwentów podczas egzaminów maturalnych.
🎯Rangę sukcesu podnosi fakt, że nasza szkoła wyprzedziła dużo większe ośrodki edukacyjne.