Tel. do świetlicy: 788 261 817

Świetlica czynna: 6.30 - 15.45

Wychowawcy:
mgr Julia Madej
mgr Marzena Paul
mgr Anna Szczęsny
mgr Natalia Słomiany