KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

 1 - 14 lutego 2021 r.
 4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 25 maja 2021 r. godz. 9.00

 - matematyka

 26 maja 2021 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 27 maja 2021 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00

 - matematyka

 17 czerwca 2021 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 25 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

 2 lipca 2021 r.
 9 lipca 2021 r.

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 12 i 13 listopada 2020r., 4 i 5 stycznia 2021r., 4 czerwca 2021r.

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

 13 - 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Nauczanie zdalne

 25 marca - 24 maja 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00

 - matematyka

 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 7 lipca 2020 r. godz. 9.00

 - matematyka

 8 lipca 2020 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 9 lipca 2020 r. godz. 9.00

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie zaświadczeń

 31 lipca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 31 października 2019 r. 2 i 3 stycznia 2020 r.  30 kwietnia 2020 r. 12 czerwca 2020 r.