KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 14 maja 2024 r. godz. 9.00

 - matematyka

 15 maja 2024 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 16 maja 2024 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 10 czerwca 2024 r. godz. 9.00

 - matematyka

 11 czerwca 2024 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 12 czerwca 2024 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 21 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
i przekazanie zaświadczeń -

 3 lipca 2024 r.

Ferie letnie

 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

13 października 2023r., 29 i 30 kwietnia 2024r., 2 maja 2024r, 31 maja 2024r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

 16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 23 maja 2023 r. godz. 9.00

 - matematyka

 24 maja 2023 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 25 maja 2023 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 12 czerwca 2023 r. godz. 9.00

 - matematyka

 13 czerwca 2023 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 14 czerwca 2023 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

 3 lipca 2023 r.
 6 lipca 2023 r.

Ferie letnie

 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 31 października 2022r.,
22 grudnia 2022r., 5 kwietnia 2023r., 2 maja 2023r., 9 czerwca 2023r.