KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

 16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 23 maja 2023 r. godz. 9.00

 - matematyka

 24 maja 2023 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 25 maja 2023 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 12 czerwca 2023 r. godz. 9.00

 - matematyka

 13 czerwca 2023 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 14 czerwca 2023 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

 3 lipca 2023 r.
 6 lipca 2023 r.

Ferie letnie

 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 31 października 2022r.,
22 grudnia 2022r., 5 kwietnia 2023r., 2 maja 2023r., 9 czerwca 2023r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

 14 - 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 14 - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 24 maja 2022 r. godz. 9.00

 - matematyka

 25 maja 2022 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 26 maja 2022 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 13 czerwca 2022 r. godz. 9.00

 - matematyka

 14 czerwca 2022 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 15 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

 1 lipca 2022 r.
 8 lipca 2022 r.

Ferie letnie

 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

12 listopada 2021r., 22 grudnia 2021r., 7 stycznia 2022r., 2 maja 2022r., 17 czerwca 2022r.