Oddział Średnia
4A 4,17
4B 4,71
5A 4,18
5B 4,12
6A 4,07
6B 4,10
6C 4,00
7A 3,97
7B 3,70
8A 3,76
8B 3,79
8C 4,08

 

 

Najlepsi uczniowie w I semestrze