Szanowni Państwo!
Od 26 kwietnia 2021 r. klasy 1-3 będą funkcjonowały w trybie hybrydowym.
Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z tym o zajęciach w danej klasie informacje przekaże wychowawca poprzez dziennik elektroniczny.