Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie, kolejny raz wzięli udział w akcji MEiN "Szkoła do hymnu" i odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego" we wtorek, 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11. W ten sposób włączyła się społeczność szkolna we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. Uczniowie połączyli się za pomocą platformy Teams i zaśpiewali hymn w formie on-line.
Koordynatorzy szkolnej akcji: Halina Mryc-Noga, Elżbieta Pinderska, Jacek Bystrzyński.