Tel. do intendenta stołówki szkolnej: 882 433 579

Numer konta bankowego: 35 9430 0006 1006 1343 2000 0001

Posiłki są przygotowywane z zachowaniem procedur obowiązujących w szkole. Wydawanie posiłków odbywa się zgodnie z procedurami i opracowanym grafikiem korzystania ze stołówki szkolnej.

Procedura przygotowania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej

Grafik korzystania ze stołówki szkolnej