KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

 14 - 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 14 - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 24 maja 2022 r. godz. 9.00

 - matematyka

 25 maja 2022 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 26 maja 2022 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 13 czerwca 2022 r. godz. 9.00

 - matematyka

 14 czerwca 2022 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 15 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

 1 lipca 2022 r.
 8 lipca 2022 r.

Ferie letnie

 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

12 listopada 2021r., 22 grudnia 2021r., 7 stycznia 2022r., 2 maja 2022r., 17 czerwca 2022r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

 1 - 14 lutego 2021 r.
 4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

 

 - język polski

 25 maja 2021 r. godz. 9.00

 - matematyka

 26 maja 2021 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 27 maja 2021 r. godz. 9.00

dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  

 - język polski

 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00

 - matematyka

 17 czerwca 2021 r. godz. 9.00

 - język obcy nowożytny

 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 25 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
przekazanie zaświadczeń -

 2 lipca 2021 r.
 9 lipca 2021 r.

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 12 i 13 listopada 2020r., 4 i 5 stycznia 2021r., 4 czerwca 2021r.