W 2022 roku przypada zarówno 200 rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, jak i 140 rocznica jego śmierci. Dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uczcić pamięć twórcy światowego przemysłu naftowego, ustanawiając rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza.

W celu przybliżenia sylwetki Patrona oraz jego zasług dla przemysłu i gospodarki Polski, zapraszamy uczniów klas VII –VIII oraz liceum do udziału w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat naukowy na temat postaci Ignacego Łukasiewicza, jego wynalazków i miejsc, w których pracował.

 

·      Termin wykonania prac: do 31 marca 2022r

·      Technika dowolna

·      Format prac – A2, czyli 420mm x 594mm lub zbliżony

 

 

 

Wykonane prace (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła) należy dostarczyć do nauczycieli chemii Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie lub do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika i jego opiekunów prawnych na publikację pracy oraz podanie danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła) na stronach internetowych, portalach społecznościowych w celach promocyjnych i edukacyjnych .

Zapraszamy do udziału w konkursie, najlepsze prace zostaną nagrodzone.