W związku z epidemią koronawirusa, I GMINNY KONKURS INFORMATYCZNY „KODUJEMY W SCRATCH”
nie odbędzie się w pierwotnym terminie.
Nowa data konkursu, zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w I GMINNYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM „KODUJEMY W SCRATCH”.
Tematem konkursu jest przygotowanie gry typu Escape Room.

Główną ideą konkursu jest promowanie umiejętności programistycznych wśród młodych ludzi. Organizatorem I GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „KODUJEMY W SCRATCH” jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowej Sarzynie (Organizator i koordynator konkursu w SP Nowa Sarzyna – mgr Tomasz Bigas).

Adresaci konkursu: Uczniowie klas IV – VIII.

Cele konkursu:
− popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,
− rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
− rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,
− kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (myślenia komputacyjnego),
− dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć,
− poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematyczno - informatycznej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I:
Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela informatyki wewnątrzszkolnego konkursu w języku Scratch. Projekt powinien zastać przygotowany na określony przez nauczyciela informatyki temat lub tematu finałowego i wyłonienie dwóch reprezentantów danej szkoły, którzy będą reprezentować swoją szkołę w Finale Gminnego Konkursu „Kodowanie w Scratchu”, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nowej Sarzynie.
Etap II (finał):
Organizowany jest po zakończeniu I etapu w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. Każdy uczeń powinien mieć założone konto na stronie https://scratch.mit.edu Etap finałowy będzie odbywał się w formie jeden uczeń – jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Czas trwania 3 h.

Zasady i tematyka konkursu - przygotowanie gry typu Escape Room.
Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”). Gra powinna się rozgrywać w jednym lub w większej ilości pomieszczeń. W pokoju/pokojach mają znajdować się ukryte zadania matematyczne lub logiczne. Poprawne rozwiązanie zadań prowadzi do zdobycia kolejnych wskazówek pozwalających otworzyć drzwi Pokoju, a tym samym zakończenia gry. Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację o końcu gry, wygranej lub nie oraz zatrzymywać grę w Scratchu, w przypadku nieudanej próby wyjścia z Pokoju, program powinien umożliwić ponowne uruchomienie gry z wykorzystaniem tych samych zadań bez potrzeby resetowania gry. Musi być dokończona i działająca. Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp. Zadania powinny mieć odpowiedni stopień trudności umożliwiający skończenie gry w przeznaczonym do tego czasie.

JURY:
Jury konkursu będą stanowili Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz mgr Jacek Bystrzyński i mgr Robert Bartocha.

Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:
- zgodne z zasadami uruchomienie gry,
- wstęp do gry,
- obecność i czytelność instrukcji,
- pomysłowość i oryginalność,
- poprawność zadań/pytań,
- ilość i jakość przygotowanych zadań,
- umiejętności programistyczne (m.in.: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),
- posiadanie ograniczenia czasowego,
- możliwość ponownego przejścia gry,
- sposób zakończenia gry.

Terminy:
- potwierdzenie udziału szkoły w konkursie do 06.03.2020 r.
- przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu i przesłanie imion i nazwisk laureatów reprezentujących daną szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczniów do 17.03.2020 r.
- Finał Gminnego Konkursu „Kodowanie w Scratchu”: 31.03.2020 r. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00 – 12.00.
- Wszystkie informacje i pytania proszę wysyłać pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub tel. 606271510.

Zakończenie konkursu:
Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie zwycięzca I, II i III miejsca. Relacja z konkursu będzie zamieszczona na stronach naszej szkoły oraz w miesięczniku „Azalia”. Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.